Twórcze warsztaty w DGA

Wrześniowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału na zaproszenie Andrzeja Głowackiego – Prezesa Zarządu firmy DGA SA, Członka Zarządu WKK odbyło się w siedzibie firmy DGA SA i obfitowało w wiele ciekawych tematów. Mowa była o prawie restrukturyzacyjnym, obligacjach społecznych oraz o tym, jak pomagać dzieciom odnajdywać w sobie artystów i pobudzać kreatywne myślenie.