XXV Rocznica Wielkopolskiego Klubu Kapitału

SONY DSC

W Hotelu Novotel Poznań Malta, 8 czerwca br. o godz. 17.00, odbyła się uroczysta gala z okazji dwudziestej piątej rocznicy Wielkopolskiego Klubu Kapitału, w której uczestniczyło ponad 200 znamienitych Gości. Jubileuszowe spotkanie swoją obecnością uświetnili liczni wielkopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, korpusu dyplomatycznego i konsularnego, przedstawiciele świata biznesu, nauki, kultury i mediów. Dopisali nie tylko goście, ale także przepiękna pogoda, dzięki której do późnych godzin nocnych trwały przyjacielskie rozmowy w urokliwym hotelowym ogrodzie.

Rocznicowe przemówienie wygłosił Paweł Bugajny – Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Głos zabrał również Piotr Florek – Senator RP, Joanna Schmidt – Poseł na Sejm RP, Bartłomiej Wróblewski – Poseł na Sejm RP oraz Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Podczas spotkania na wniosek Klubu wyróżnieni zostali wybitni Członkowie Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył Odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału, którzy szczególnie przyczynili się do rozwoju gospodarczego stolicy Wielkopolski wyróżnił Prezydent Miasta Poznania, a osobę zasłużoną dla Powiatu Poznańskiego – Starosta Poznański. Specjalne jubileuszowe statuetki wręczone zostały Członkom założycielom Wielkopolskiego Klubu Kapitału – dziewięciu przedsiębiorcom, którzy uczestniczyli w tworzeniu Klubu i do dnia dzisiejszego aktywnie działają na rzecz jego rozwoju. Tradycyjnie już przyznane zostały Wielkopolskie Filary Biznesu 2018 za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania w przyjacielskiej atmosferze, do późnych godzin nocnych, świętowano 25 urodziny Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Szczególną atmosferę wieczoru współtworzyło Trio klasyczne, a dodatkową atrakcją był występ zespołu MOLK.