Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Dział lobbingowy

Działalność lobbingowa WKK prowadzona jest w ramach następujących Rad Lobbingu.

Rada Lobbingu Parlamentarno-Rządowego
Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Schroeder

Zadaniem Rady jest wpływanie na kierunki polityki gospodarczej oraz czynniki ekonomicznego sterowania procesami gospodarczymi państwa, wyrażanie opinii Klubu o programach gospodarczych i projektach aktów normatywnych oraz udział w ich przygotowaniu.


Rada Lobbingu Motoryzacyjnego
Przewodniczący – Zygmunt Garstecki

Zadaniem Rady jest prowadzenie aktywnych działań w sferze zagadnień dotyczących transportu oraz rozwoju branży motoryzacyjnej.

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl