Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Przykłady osiągnięć

 • Konsolidacja środowiska wielkopolskich przedsiębiorców.
 • Uzyskanie pozycji stabilnej organizacji o elitarnym charakterze.
 • Honorowe członkowstwo w WKK Ambasadorów Wielkiej Brytanii: JE Ric Todd, JE Charles Crawford oraz JE Michael Pakenham.
 • Stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego będącego poza wszelkimi układami politycznymi znanego ze swej neutralności politycznej.
 • Podejmowanie wielu inicjatyw w zakresie regulacji prawnych, a także działań związanych z rozwojem gospodarczym Wielkopolski i kraju.
 • Stworzenie liczącego się w Poznaniu i Wielkopolsce ciała doradczego składającego się z doświadczonych praktyków gospodarczych, którzy bezpośrednio wpływają na rozwiązania gospodarcze w regionie.
 • Posiadanie licznych kontaktów międzynarodowych w czołowych państwach świata.
 • Z inicjatywy Klubu powstała Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, która jest wiodącą w skali kraju w zakresie polskiego eksportu.
 • Katalog „Najlepsze Przedsiębiorstwa Wielkopolski”, wydawany od 10 lat przez Wielkopolski Klub Kapitału wspólnie z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest najlepszym materiałem promującym polskie przedsiębiorstwa w polskich ambasadach na świecie.
 • Istotny wkład w rozwój Portu Lotniczego w Poznaniu oraz połączeń lotniczych z  Frankfurtem nad Menem oraz Wiedniem. Przy dużym udziale WKK odbyło się również uruchomienie terminalu Cargo w Porcie Lotniczym w Poznaniu.
 • Inicjatywa WKK dotycząca ograniczenia bezrobocia poprzez legalizację zatrudnienia osób w gospodarstwach domowych. (Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dodany został rozdział 11a „Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym”).
 • Przyspieszenie możliwości wymiany tablic rejestracyjnych na tablice ze znakiem wyróżniającym z flagą UE.
   

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl