Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Rada Wspierania Przedsiębiorczości

Powstała Rada Wspierania Przedsiębiorczości przy Wielkopolskim Klubu Kapitału

Siłą prężnie rozwijających się miast i regionów jest przedsiębiorczość. Jednym z ważnych zadań Wielkopolskiego Klubu Kapitału jako organizacji zrzeszającej elitę wielkopolskich przedsiębiorców jest aktywne działanie na rzecz poprawy warunków do funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie. Pragniemy prezentować decydentom nasze biznesowe spojrzenie na tematy kluczowe dla rozwoju Poznania i Wielkopolski, wskazując problemy najbardziej dotkliwe dla biznesu, proponując rozwiązania, które podniosą naszą konkurencyjność (zarówno wielkopolskich przedsiębiorstw jak i samego regionu). Pomoże nam w tym ogromne doświadczenie biznesowe Członków Klubu – czołowych wielkopolskich przedsiębiorców, znana w całym kraju wielkopolska solidność i przekonanie o społecznej odpowiedzialności za gospodarczy rozwój regionu, w którym działają nasze firmy, żyją nasze rodziny i przyjaciele. 
Bazując na tym kapitale podczas spotkania Członków Klubu zainteresowanych podjęciem wspólnych działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie, które odbyło się w marcu 2011 r. w biurze WKK, podjęto decyzję o powołaniu Rady Wspierania Przedsiębiorczości, której Przewodniczącym został wybrany Wojciech Majchrzycki – Dyrektor Den Braven East Sp. z o.o. , Członek WKK.
W pierwszej kolejności Rada chce odpowiedzieć na pytania: Jaka jest rola przedsiębiorcy w Poznaniu i Regionie? Co hamuje rozwój gospodarczy Poznania i Wielkopolski i jak można to zmienić? Jak z biznesowego punktu widzenia oceniamy strategiczne kierunki rozwoju Poznania, aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego? Podczas pierwszego spotkania Rady ustalono główne obszary działań Rady Wspierania Przedsiębiorczości, które prezentujemy poniżej:
prawo pracy
infrastruktura biznesowa, w tym :
 • komunikacja zbiorowa
 • infrastruktura transportowa (m.in. drogi, lotnisko)
 • telekomunikacja i internet
promocja przedsiębiorczości
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • strategia promocji miasta
kapitał ludzki, w tym:
 • promocja samo zatrudnienia (np. ajencje pocztowe)
 • aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+, kobiet i osób bezrobotnych  
 • system kształcenia – reaktywacja szkolnictwa zawodowego, profesjonalizacja szkolnictwa akademickiego
 • system opieki zdrowotnej
prowadzenie działalności gospodarczej:
 • polityka prawno-podatkowa
 • finansowanie przedsiębiorstw i przedsięwzięć inwestycyjnych
inwestycje lokalne – miejskie i wojewódzkie w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i infrastruktury biznesowej:
 • Partnerstwo Publiczno – Prywatne (m.in. optymalizacja warunków przetargowych)
 • referendum jako forma wyrażania opinii przez społeczność lokalną
strategiczne kierunki rozwoju miasta Poznania, aglomeracji poznańskiej, województwa wielkopolskiego
planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
Serdecznie zapraszamy Członków WKK do aktywnego włączenia się w prace Rady w powyższych obszarach oraz do zgłaszania propozycji dodatkowych tematów, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w centrum zainteresowania Rady Wspierania Przedsiębiorczości. Zaineresowane osoby zapraszamy do kontaktu z biurem WKK
(tel. 61 851 89 28, mail: wkk@wkk.poznan.pl)

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców