Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Ranking Wartości Marek Wielkopolski

 

W 2012 roku, w trakcie obrad Rady Wspierania Przedsiębiorczości działającej przy naszym Klubie powstał  pomysł zorganizowania Rankingu Wartości Marek Wielkopolski.


Celem projektu jest stworzenie wiarygodnego, bezpłatnego rankingu wartości marek rdzennie wielkopolskich. Ideą rankingu jest promowanie regionalnej przedsiębiorczości oraz sukcesów wielkopolskich przedsiębiorców.


Biorące udział w Rankingu Marki zostają poddane ocenie w oparciu o metodologię stworzoną wspólnie przez partnerów merytorycznych badania – Grupę Fresh, SAWYER należący do grupy DGA oraz TNS Polska. Analiza jest przeprowadzana w podziale na dwie kategorie – marki należące do sektora B2B  oraz marki z sektora B2C. Udział w Rankingu jest bezpłatny.


Szczegółowe informacje na www.rankingmarekwielkopolski.pl

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców