Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Sąd Arbitrażowy

 

 

 

Wielkopolski Ośrodek Mediacyjny utworzony został przy Wielkopolskim Klubie Kapitału i Polskiej Izbie Gospodarczej  Importerów, Eksporterów i Kooperacji i świadczy usługi w zakresie mediacji dla szeroko rozumianego środowiska gospodarczego naszego regionu. W dalszej kolejności usługi Ośrodka zostaną rozszerzone również o arbitraż.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług Wielkopolskiego Ośrodka Mediacyjnego! 

Lista Mediatorów Wielkopolskiego Ośrodka Mediacyjnego wraz ze specjalizacjami
imię i nazwisko Mediatora specjalizacja
Grzegorz Bigaj przemysł, handel, usługi, budownictwo, służba zdrowia
Andrzej Łyko produkcja, handel, eksport, import, usługi, inwestycje
Małgorzata Majewska-Śliwa usługi doradcze finansowe, księgowe, zarządzanie
Małgorzata Paczkowska biznes, w przypadku znajomości branży - rolnictwo
Jarosław Paszyn informatyka, telekomunikacja, zarządzanie projektami
Beata Strzyżewska biznes, HR, edukacja
Włodzimierz Walkowiak turystyka, hotelarstwo
Bogdan Zastawny budownictwo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osoby pragnące skorzystać z usług Wielkopolskiego Ośrodka Mediacyjnego prosimy o kontakt z biurem WKK (wkk@wkk.poznan.pl, tel. 61 851 89 28).
Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

 

                                  

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców