Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Spotkania

Raz w miesiącu, w czwartkowe popołudnia, Członkowie Wielkopolskiego Klubu Kapitału spotykają się w siedzibie Klubu lub w siedzibach firm członkowskich. Spotkania te to także doskonała okazja do wymiany poglądów i cennych doświadczeń, zarówno we własnym gronie jak i z gośćmi spotkań, do których należą najwybitniejsze postacie życia społecznego, politycznego, gospodarczego i naukowego. Dział lobbingu towarzyszą prelekcje na tematy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz rozwojem gospodarczym Poznania i Wielkopolski. Druga cześć spotkań daje możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z Członkami Klubu oraz zaproszonymi gośćmi, w miłej, przyjacielskiej atmosferze.

 

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl