Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-809 Poznań,
ul. Św. Marcin 80/82

tel. +48 61 851  89 28, 96 53
fax +48 61 851  89 26

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl