Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Historia

Wiosną 1993 roku kilkunastu przedsiębiorców dostrzegło potrzebę powołania organizacji, która mogłaby skonsolidować to środowisko i zapewnić obok formy towarzyskich kontaktów możliwość wypracowywania wspólnego stanowiska wobec władz lokalnych i centralnych, a także służyć interesom członków. Tak powstał Wielkopolski Klub Kapitału, który dziś jest liczącą się w regionie i kraju elitarną organizacją przedsiębiorców.

Inicjatorami powstania Klubu byli: Romuald Szperliński, Henryk Judkowiak i Wojciech Smorawiński. Po kilku spotkaniach opracowano statut stowarzyszenia o nazwie Wielkopolski Klub Kapitału i wystąpiono o osobowość prawną, którą uzyskano 19 października 1993 r.

Od początku istnienia Klubu podjęto decyzję, iż wzorcem dla WKK będą brytyjskie kluby przedsiębiorców. Wzorzec ten jest konsekwentnie przestrzegany i wiele działań Klubu inspirowanych jest brytyjskimi tradycjami klubowymi. Korzystając również z innych zagranicznych doświadczeń, Klub szczególnie ceni sobie praktyczność gospodarczych rozwiązań niemieckich, a dla działań lobbingowych przyjął wzorce amerykańskie.

W roku 1995 Członkowie Klubu postanowili powołać do życia Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, która obsługuje między innymi przedsiębiorstwa należące do Członków Klubu w zakresie krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Od 1999 roku Wielkopolski Klub Kapitału przyznaje prestiżowe wyróżnienia Wielkopolski Filar i Tytan Biznesu, które honorują wybitnych wielkopolskich przedsiębiorców oraz promują rozwój gospodarczy regionu.
 

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl