Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Misja i cele

Misja Wielkopolskiego Klubu Kapitału polega na stworzeniu dla elity przedsiębiorców warunków do liczącego się oddziaływania na rozwój gospodarczy regionu i kraju.

Podstawowym celem Klubu jest integracja wielkopolskich przedsiębiorców, budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska. Zadaniem Klubu jest także reprezentowanie interesów środowiska biznesowego w kontaktach z otoczeniem oraz kształtowanie uznawanych społecznie wzorców osobowości przedsiębiorcy.

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl