Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Partnerzy

Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Kaczyńskiemu za wykonanie i udostępnienie zdjęć Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl