Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

edycja XI

Wielkopolskie Filary Biznesu 2010

Tomasz Siemieniec
Redaktor Naczelny
„Puls Biznesu”
Filar problematyki gospodarczej w ogólnopolskich mediach
Stanisław Tamm
Sekretarz
Urząd Miasta Poznania
Filar rozwoju gospodarczego Miasta Poznania
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu
Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.
za szczególne osiągnięcia w rozwoju połączeń lotniczych Wielkopolski
Filary Wielkopolskiego Klubu Kapitału
Rafał Jaworowicz
Dyrektor Oddziału
Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu
za szczególne zaangażowanie w rozwój Wielkopolskiego Klubu Kapitału
Mieczysław Olszowiec
Właściciel  
Dealer Olszowiec Sp. z o. o.
za szczególne zaangażowanie w rozwój Wielkopolskiego Klubu Kapitału

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców