Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

edycja XV

Wielkopolskie Filary Biznesu 2014
za zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski

otrzymali:

Anna Łuś
Dyrektor
Regionu Zachód Lux Med Sp. z o.o. 

Małgorzata Paczkowska
Właściciel
Farm – MPartner sp. z o.o. 

Anna Sobkowiak
Prezes Zarządu
Pani Teresa Medica S.A.


Tomasz Izydorczyk
Dyrektor Generalny
ARUM S.A.

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców