Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

edycja XVI

Wielkopolskie Filary Biznesu 2015
za szczególne zasługi dla rozwoju wielkopolskiego biznesu

otrzymali:
 

Piotr Florek  
Wojewoda Wielkopolski

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Leszek Wojtasiak 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

 

 

Wielkopolskie Filary Biznesu 2015
za  szczególne zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski

otrzymali:
 

Stanisław Murawski 
Prezes Zarządu 
Poznański Bank Spółdzielczy

Ryszard Nowaczkiewicz 
Prezes Zarządu (1980-2012) 
Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Zbigniew Rębacz 
Prezes Zarządu 
Spomasz – Wronki Grupa SFPI Spółka z o.o.

prof. zw. dr hab. Jerzy Schroeder 
Kierownik Katedry Handlu Międzynarodowego 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

O klubie

Elitarna
Organizacja
Przedsiębiorców