Zakres działalności

Wartość wynikającą z przynależności do Wielkopolskiego Klubu Kapitału tworzą:

Członkostwo które nobilituje

• Klub zrzesza Właścicieli oraz Managerów o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, zarządzających rzetelnymi, wiarygodnymi przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji rynkowej, wyjątkowym potencjale,
• obecnie w Klubowym gronie znajduje się ponad 130 najprężniej działających w Wielkopolsce przedsiębiorców, zarządzających ponad 250 firmami, zatrudniającymi łącznie około 30 000 pracowników,
• honorowe członkostwo wybitnych osobistości świata dyplomacji, nauki i biznesu.

Szczególna formuła spotkań członków

• odbywają się raz w miesiącu, w czwartkowe popołudnia, w oparciu o ustalany na początku roku harmonogram • ciekawa forma łącząca prelekcję wybitnych ekspertów prezentujących aktualne, istotne biznesowe informacje, z częścią o charakterze integracyjnym, służącą nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów,
• na spotkania zapraszani są goście – politycy, naukowcy, przedstawiciele władz oraz mediów,
• dla lepszego wzajemnego poznania się część spotkań odbywa się w siedzibach firm reprezentowanych przez Członków WKK,
• w spotkaniach uczestniczą także kolejne pokolenia przedsiębiorców Członków WKK,
• spotkania uroczyste:

1) w czerwcu każdego roku organizowane jest jubileuszowe spotkanie WKK, które na stałe wpisało się w kalendarz największych w województwie wielkopolskim spotkań wybitnych osobistości świata biznesu, polityki, dyplomacji, nauki, kultury i mediów. Uczestniczy w nich około 300 osób. Stałymi Gośćmi są Wojewoda i Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Starosta Poznański,
2) świąteczno-noworoczne spotkanie organizowane jest w grudniu, najczęściej wspólnie z innymi współpracującymi z Klubem organizacjami biznesowymi.

Skuteczny lobbing

• od początku istnienia Klub z sukcesami prowadzi aktywną działalność lobbingową,
• każdy Członek Klubu może wyjść z inicjatywą lobbingową, wskazując problemy stanowiące bariery w rozwoju firm,
• w ramach Rady Wspierania Przedsiębiorczości prowadzone są działania, których celem jest oddziaływanie na władze lokalne i krajowe w sprawach związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz rozwojem gospodarczym miasta i województwa,
• Klub jest szczególnie aktywny w kontaktach z władzami Miasta Poznania i Regionu. Niejednokrotnie jest inspiratorem wsparcia Władz Miasta i Regionu dla rozwoju działalności biznesowej,
• Klub z powodzeniem bierze udział również w inicjatywach wymagających interwencji na poziomie władz krajowych.

Przydatna wiedza biznesowa

• bieżące informacje na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw, • informacje prawne i finansowe,
• informacje otrzymywane z Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP-u, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Urzędu Miasta Poznania,
• informacje na temat możliwości rozwoju eksportu (atrakcyjne rynki zagraniczne, specyfika negocjacji na poszczególnych rynkach zagranicznych, ciekawe wydarzenia targowe, oferty potencjalnych kontrahentów zagranicznych),
• Członkowie Klubu chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniami m.in. poprzez organizację szkoleń dedykowanych Członkom Klubu.

Członkowie WKK popierają się

• w Klubie obowiązuje zasada wzajemnego wspierania się, która ma również bezpośrednie przełożenie na biznesowe relacje pomiędzy firmami reprezentowanymi przez Członków,
• Członkowie Klubu mają dostęp do szeregu informacji na temat firm reprezentowanych przez Członków WKK (profile działalności, aktualne oferty, informacje o bieżących wydarzeniach w firmach) co wspomaga kooperację pomiędzy Członkami,
• Członkowie Klubu deklarują atrakcyjne oferty rabatowe na swoje produkty i usługi dla Członków WKK,
• pełen dostęp do bazy teleadresowej Członków WKK, wspomaga bieżące kontakty pomiędzy Członkami.

Promocja wśród członków WKK

• działania promocyjne w ramach Klubu dedykowane są wyłącznie dla Członków WKK,
• możliwość zorganizowania spotkania Członków WKK w siedzibie firmy celem prezentacji jej działania,
• promocja na łamach wydawanego raz w miesiącu biuletynu poprzez publikację wywiadów z Członkami WKK, informacji o ważnych wydarzeniach w firmach Członków, felietonów, porad bliskich potrzebom przedsiębiorców, reklam firm reprezentowanych przez Członków,
• możliwość prezentacji oferty firmy podczas comiesięcznych spotkań WKK,
• rozsyłanie materiałów reklamowych wraz z comiesięczną korespondencją klubową,
• rozsyłanie ofert drogą elektroniczną,
• inne formy promocji inspirowane przez Członków WKK.

Współpraca zagraniczna

• Członkowie Klubu otrzymują profesjonalną pomoc w zakresie rozwoju firm na rynkach zagranicznych, m.in. dzięki aktywnej współpracy Klubu z zagranicznymi ambasadami w Polsce, polskimi ambasadami na świecie, a także z Polską Izbą Gospodarczą Importerów Eksporterów i Kooperacji,
• Międzynarodowy networking – Klub zapewnia możliwość nawiązania ciekawych kontaktów z Członkami organizacji współpracujących z WKK (m.in. Polsko-Niemieckim Kołem Gospodarczym DWK, Holendersko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Brytyjsko-Polską Izbą Gospodarczą),
• Zrzeszając również cudzoziemców Klub integruje międzynarodowe środowisko biznesowe w regionie,
• Klub podejmuje liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie atrakcyjności biznesowej Poznania i Wielkopolski. Inicjuje szereg działań mających na celu stworzenie dogodnych warunków do życia, pracy i wypoczynku dla obcokrajowców oraz ich rodzin co przekłada się na konkretne korzyści dla Członków,
• Klub ma kilkunastoletnie doświadczenie w organizacji zagranicznych misji gospodarczych. Doświadczenia minionych lat pokazują, że organizowane przez Klub wyjazdy przyczyniają się do nawiązania licznych ciekawych kontaktów biznesowych. Do tej pory Członkowie Wielkopolskiego Klubu Kapitału wspólnie odwiedzili takie kraje jak na przykład: Chiny, Brazylia, Singapur, Tajlandia, Japonia, RPA, Australia czy też Nowa Zelandia. Misje gospodarcze WKK to doskonała okazja by poznać bliższe i dalsze zakątki świata, często odmienną kulturę oraz inne style prowadzenia biznesu. Mają one także na celu zacieśnianie licznych przyjaźni pomiędzy Członkami Klubu, które powstały na przestrzeni ponad dwudziestu dwóch lat jego istnienia.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)

• Członkowie Klubu to liderzy w zakresie realizacji idei CSR na skalę krajową,
• Klub aktywnie promuje zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), zachęca i umożliwia Członkom Klubu dzielenie się swoimi doświadczeniami w tym obszarze.

Odznaczenia państwowe, odznaki, nagrody, konkursy

• dla wybitnych działaczy gospodarczych z klubowego grona, Klub występuje z wnioskiem o przyznanie państwowych i regionalnych odznaczeń takich jak: Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki honorowe za zasługi dla województwa wielkopolskiego, Medale im. Witolda Celichowskiego, nagrody przyznawane przez Prezydenta Miasta Poznania za zasługi dla rozwoju Miasta, nagrody przyznawane przez Starostę Powiatu Poznańskiego za zasługi dla rozwoju Powiatu.
• Członkowie Klubu mogą poszczycić się licznymi prestiżowymi nagrodami o randze międzynarodowej, krajowej i regionalnej, jak również nagrodami i wyróżnieniami branżowymi,
• Klub przyznaje własne wyróżnienia - Wielkopolskie Filary Biznesu, wybitnym przedsiębiorcom oraz innym osobom zasłużonym dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski,
• Klub ma reprezentanta w Kapitule konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Członkostwo w Klubie zapewnia dodatkowe punkty podczas aplikacji konkursowej,
• Klub oferuje także wsparcie merytoryczne w przygotowaniu aplikacji konkursowych.

Inicjatywy wspierające wielkopolski biznes

• pod patronatem WKK przy Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji działa Sąd Arbitrażowy, który pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów. Wielu Członków Klubu współpracuje z Sądem w charakterze Arbitrów,
• przy Wielkopolskim Klubie Kapitału i Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji utworzony został Wielkopolski Ośrodek Mediacyjny, który świadczy usługi w zakresie mediacji dla szeroko rozumianego środowiska gospodarczego naszego regionu,
• Klub jest koordynatorem Wielkopolskiego Klastra Medycznego integrującego firmy z branży medycznej działające na terenie Wielkopolski,
• Ranking Wartości Marek Wielkopolski - wspólnie z Grupą Fresh Klub promuje najbardziej prestiżowe, rdzennie wielkopolskie marki. Zgłoszone do Rankingu marki poddawane są profesjonalnej, bezpłatnej wycenie.
• Każdy Członek Klubu ma prawo zgłoszenia i realizacji poprzez Klub własnych inicjatyw.