Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

WKK Poznań

Nowości

Sukces zaczyna się od ludzi. Polish National Sales Awards ramię w ramię z Wielkopolskim Klubem Kapitału

2016-12-01

Polish National Sales Awards rozpoczyna współpracę z Wielkopolskim Klubem Kapitału. Działania będą odbywały się na zasadach partnerskich i obejmą obszar wzajemnego wsparcia na płaszczyźnie merytorycznej.

Krzysztof Pietraszkiewicz Gościem spotkania WKK

2016-11-17

Listopadowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału odbyło się na zaproszenie Stanisława Murawskiego - Prezesa Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, Członka WKK, w siedzibie Banku przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Poznaniu. Gościem specjalnym spotkania był Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich, który opowiedział przedsiębiorcom o najważniejszych zmianach w polskiej gospodarce i w bankowości jakich możemy się spodziewać w nadchodzącym roku.

O klubie

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Zrzesza właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Od ponad dwudziestu czterech lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję  w kraju i Europie.

W Klubie obowiązują zasady uczciwości, rzetelności, wiarygodności i dotrzymywania słowa. Wysoko jest ceniony honor Członka Klubu. 

Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego Członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką.
 

Aktualnie Klub liczy ponad stu trzydziestu Członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie około 30 000 pracowników.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na zasadzie uzyskania rekomendacji Członka Klubu i akceptacji całego grona. Przynależność do WKK jest nobilitacją, która zobowiązuje, a zarazem gwarancją, że Członkowie Klubu to grupa najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.