Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

WKK Poznań

Nowości

Jubileuszowa wizyta w MARO

2016-03-14

Marcowe spotkanie Członków WKK, miało niecodzienny charakter. Członkowie WKK - Marek i Roman Błaszak - Prezesi Fabryki Mebli Biurowych MARO w jubileuszowym roku 25-lecia Firmy zaprosili nas do Fabryki, aby opowiedzieć o niezwykłym rozwoju MARO i polskiej branży meblarskiej. Podczas spotkania można było podziwiać piękne biurowe meble produkowane przez MARO oraz zobaczyć jak one powstają. Spotkanie miało uroczysty charakter, były liczne gratulacje, szampan i pyszny urodzinowy tort. Życzymy MARO kolejnych sukcesów i wielu równie udanych lat!

Makroekonomia i innowacje

2016-02-12

Lutowe spotkanie Członków WKK odbyło się na zaproszenie Tomasza Cemela - Dyrektora Zachodniego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Bank Polski, Członka WKK w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, zarządzanym przez prof. UAM dr hab. Jacka Gulińskiego - Prezesa Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Przyjaciela WKK.

O klubie

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Zrzesza właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Od ponad dwudziestu lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję  w kraju i Europie.

W Klubie obowiązują zasady uczciwości, rzetelności, wiarygodności i dotrzymywania słowa. Wysoko jest ceniony honor Członka Klubu. 

Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego Członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką.
 

Aktualnie Klub liczy ponad stu trzydziestu Członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie około 30 000 pracowników.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na zasadzie uzyskania rekomendacji Członka Klubu i akceptacji całego grona. Przynależność do WKK jest nobilitacją, która zobowiązuje, a zarazem gwarancją, że Członkowie Klubu to grupa najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.