Wielkopolski Klub Kapitału

„Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się”

Kontakt

Wielkopolski Klub Kapitału
61-739 Poznań,
Pl. Wolności 18
 

tel. +48 61 851  89 28, 96 53

e-mail: wkk@wkk.poznan.pl

WKK Poznań

Nowości

Prognozy makroekonomiczne dla Polski

2017-11-17

Listopadowe spotkanie Członków Wielkopolskiego Klubu Kapitału odbyło się na zaproszenie Stanisława Murawskiego -Prezesa Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego, Członka Zarządu WKK, w siedzibie Banku przy ul. Bolesława Krzywoustego 3 w Poznaniu. Gościem specjalnym spotkania był dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Główny Ekonomista SGB-Bank SA, który omówił bieżącą sytuację makroekonomiczną Polski.

PPNT - tu biznes łączy się z nauką

2017-10-30

Październikowe spotkanie Członków WKK odbyło się na zaproszenie prof. UAM dr hab. Jacka Gulińskiego-Prezesa Zarządu Fundacji UAM, Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu, Członka Rady WKK, w siedzibie PPNT. Spora dawka innowacyjnych informacji nie była jedyną atrakcją spotkania. Jego uczestnicy wzięli też udział w inspirującym spotkaniu networkingowym z firmami - start-upami mającymi siedzibę w PPNT.

O klubie

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Zrzesza właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Od ponad dwudziestu czterech lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję  w kraju i Europie.

W Klubie obowiązują zasady uczciwości, rzetelności, wiarygodności i dotrzymywania słowa. Wysoko jest ceniony honor Członka Klubu. 

Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego Członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką.
 

Aktualnie Klub liczy ponad stu trzydziestu Członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie około 30 000 pracowników.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na zasadzie uzyskania rekomendacji Członka Klubu i akceptacji całego grona. Przynależność do WKK jest nobilitacją, która zobowiązuje, a zarazem gwarancją, że Członkowie Klubu to grupa najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.