O Klubie

Wielkopolski Klub Kapitału jest apolityczną, elitarną organizacją przedsiębiorców. Zrzesza właścicieli i szefów firm o wybitnych cechach osobowości i wysokim autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne i wiarygodne firmy. Od ponad dwudziestu pięciu lat z sukcesem integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, którzy swą postawą i działalnością wpływają bezpośrednio na rozwój Wielkopolski oraz jej pozycję w kraju i Europie. Regularne, ciekawe spotkania członkowskie, skuteczny lobbing, wparcie w rozwoju firm na rynkach zagranicznych, promocja społecznej odpowiedzialności biznesu, to tyko wybrane obszary działalności Wielkopolskiego Klubu Kapitału, który jak podkreślają jego Członkowie, cechuje wysoka aktywność i skuteczność w działaniu.

W Klubie obowiązują zasady uczciwości, rzetelności, wiarygodności i dotrzymywania słowa. Wysoko jest ceniony honor Członka Klubu.

Ważną zaletą Klubu jest stwarzanie jego Członkom dostępu do decydentów, zarówno w sensie tworzenia prawa, jak również jego realizacji. W tym zakresie Klub stopniowo wykształca mechanizmy wywierania wpływu na decyzje polityczne w sprawach związanych z gospodarką.

Aktualnie Klub liczy ponad stu Członków, którzy są właścicielami lub menadżerami 250 przedsiębiorstw zarówno polskich jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie około 30 000 pracowników.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na zasadzie uzyskania rekomendacji Członka Klubu i akceptacji całego grona. Przynależność do Wielkopolskiego Klubu Kapitału jest nobilitacją, która zobowiązuje, a zarazem gwarancją, że Członkowie Klubu to grupa najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.

Historia Klubu WKK

Wiosną 1993 roku kilkunastu przedsiębiorców dostrzegło potrzebę powołania organizacji, która mogłaby skonsolidować to środowisko i zapewnić obok formy towarzyskich kontaktów możliwość wypracowywania wspólnego stanowiska wobec władz lokalnych i centralnych, a także służyć interesom Członków. Po kilku spotkaniach opracowano statut stowarzyszenia o nazwie Wielkopolski Klub Kapitału i wystąpiono o osobowość prawną, którą uzyskano 19 października 1993 r. Tak powstał Wielkopolski Klub Kapitału, który dziś jest liczącą się w regionie i kraju elitarną organizacją przedsiębiorców.

Od początku istnienia Klubu podjęto decyzję, iż wzorcem dla WKK będą brytyjskie kluby przedsiębiorców. Wzorzec ten jest konsekwentnie przestrzegany i wiele działań Klubu inspirowanych jest brytyjskimi tradycjami klubowymi. Korzystając również z innych zagranicznych doświadczeń, Klub szczególnie ceni sobie praktyczność gospodarczych rozwiązań niemieckich, a dla działań lobbingowych przyjął wzorce amerykańskie.

W roku 1995 Członkowie Klubu postanowili powołać do życia Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, która obsługuje między innymi przedsiębiorstwa należące do Członków Klubu w zakresie krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Od 1999 roku Wielkopolski Klub Kapitału przyznaje prestiżowe wyróżnienia Wielkopolski Filar i Tytan Biznesu, które honorują wybitnych wielkopolskich przedsiębiorców oraz promują rozwój gospodarczy regionu.