Ludzie, którzy osiągają sukcesy, odczuwają naturalną potrzebę łączenia się

Elitarna organizacja przedsiębiorców

Aktualności

2023-10-11

Już za tydzień Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe!

Czytaj więcej
2023-09-01

Wielkie podzielenie, czyli jak kulturowa tektonika wpływa na gospodarkę i politykę

Czytaj więcej

NASZ KAPITAŁ TO LUDZIE, IDEE, POMYSŁY.

O klubie

Wielkopolski Klub Kapitału to elitarna, apolityczna organizacja skupiająca przedsiębiorców o wybitnych cechach osobowości i autorytecie społecznym, prowadzących rzetelne firmy. Od 30 lat integruje środowisko wielkopolskich przedsiębiorców, wpływając na rozwój regionu oraz jego pozycję w kraju i Europie.

Klub oferuje regularne spotkania, lobbing, wsparcie w rozwoju na rynkach zagranicznych i promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Honor Członka Klubu jest bardzo ceniony, a zaletą członkostwa jest dostęp do decydentów w sprawach gospodarczych. Klub WKK liczy ponad 100 członków, którzy zarządzają 250. przedsiębiorstwami i zatrudniają około 30 000 pracowników.

Przynależność do Wielkopolskiego Klubu Kapitału nobilituje i gwarantuje przynależność do grupy najbardziej wartościowych działaczy gospodarczych w regionie.

Zakres działalności

Wyjątkowa formuła spotkań klubowych
Skuteczny lobbing
Praktyczna wiedza biznesowa
Członkowie WKK wspierają się
Międzynarodowa współpraca
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
Konkursy, wyróżnienia i nagrody
Inicjatywy wspierające wielkopolski biznes

Władze WKK

  • Prezes - Dyrektor WKK
  • Z-ca Dyrektora ds. PR
  • Prezydent WKK
  • Past-Prezydent WKK
  • Wiceprezydent WKK
  • Wiceprezydent WKK
  • Wiceprezydent WKK
  • Wiceprezydent WKK

Henryk
Judkowiak

Karina
Plejer

Paweł
Bugajny

Romuald
Szperliński

Roman
Błaszak

Jerzy
Krotoski

Małgorzata
Paczkowska

Wojciech
Majchrzycki

Co o nas mówią?

Wielkopolski Klub Kapitału to przede wszystkim stała aktywność w życiu gospodarczym regionu Wielkopolski. To klub, który cały czas organizuje duże comiesięczne spotkania zarówno dla członków jak i sympatyków. Częściej odbywają się szkolenia i narady związane z bieżącą sytuacją gospodarczą i prawną podmiotów gospodarczych. Różnorodność Członków Klubu, często doskonałych przedsiębiorców, jest jego wizytówką.

Paweł Bugajny - Prezydent WKK

Trzydzieści lat działalności Wielkopolskiego Klubu Kapitału to trzydzieści lat spotkań i wyjazdów w przyjacielskiej atmosferze, wiele okazji do wymiany poglądów na tematy biznesowe i wiele ciekawych prezentacji związanych z naszym życiem zawodowym. Spotykaliśmy się często w firmach naszych członków mając okazję obserwować ich rozwój i wysoki poziom organizacji. Periodyczne spotkania z władzami miasta Poznania i regionu pozwoliły wyrazić naszym członkom swoje opinie na liczne sprawy związane z naszym otoczeniem. Jestem głęboko przekonany ze nasz Klub dał swym członkom wiele, bardzo wiele i jest to powód, aby władzom Klubu złożyć serdeczne podziękowanie.

Romuald Szperliński - Past-Prezydent WKK

Dla mnie Wielkopolski Klub Kapitału to możliwość spotkania z przedstawicielami dobrze funkcjonującego biznesu. To nawiązywanie znajomości z ciekawymi ludźmi. Wymiana informacji, a często i doświadczeń biznesowych. Spotykamy się na terenie różnych firm, które prezentują swoje technologie i osiągnięcia. Zapraszamy na spotkania bankowców, ekonomistów, czy ludzi znanych z niesamowitych i nietuzinkowych osiągnięć. Lubię comiesięczne spotkania i pragnę w nowej kadencji zarządu rozwijać działalność Klubu, a także zachęcać do jego członkostwa.

mec. Jerzy Krotoski - Wiceprezydent WKK

W Wielkopolskim Klubie Kapitału jestem „od zawsze”. Wstąpiłam do Klubu w pierwszym roku jego działania. Obserwuje przez lata jego mniejszą lub większą aktywność, akcje, wydarzenia, które jakiś czas trwają, a potem się kończą, bo czasy się zmieniają. Przez te wszystkie lata obserwuję aktywność kobiet w WKK, są bardziej widoczne, ale ciągle jeszcze jest ich niewiele. Mam nadzieję, że uda nam się to zmienić. Mam nadzieję, że mój przykład, kobieta-wiceprezydent, zachęci dziewczyny, aby wyrównać parytety w WKK.

Małgorzata Paczkowska - Wiceprezydent WKK

Wielkopolski Klub Kapitału jest właściwą organizacją dla aktywnych przedsiębiorców, których ambicje i zainteresowania wybiegają poza bieżące zarządzanie firmą. Każdy z członków może liczyć na wsparcie, radę lub pośrednictwo Klubu w sprawach istotnych dla własnej firmy lub branży. Regularne spotkania członków WKK to nie tylko szczytna tradycja, ale okazja do spotkania z praktykami życia gospodarczego, finansów, polityki oraz wybitnymi osobowościami, od których zawsze można się czegoś nowego nauczyć lub dowiedzieć. Przy okazji poznajemy siebie nawzajem, co sprawia, że Klub Kapitału tętni życiem i rozwija się, będąc od lat najbardziej aktywną i rozpoznawalną organizacją biznesową w Wielkopolsce.

Wojciech Majchrzycki – Wiceprezydent WKK

Historia

Wielkopolski Klub Kapitału powstał w 1993 roku. Od tego roku jego niezmiennym celem jest konsolidacja, reprezentowanie przedsiębiorców oraz obrona ich interesów.

Klub wzoruje się na brytyjskich tradycjach klubowych, niemieckiej praktyczności gospodarczej i amerykańskich wzorcach lobbingowych.

W 1995 roku powołano Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, obsługującą firmy Członków Klubu w kontaktach krajowych i międzynarodowych.

Od 1999 roku Klub przyznaje prestiżowe wyróżnienia Wielkopolski Filary Biznesu, honorujące wybitnych przedsiębiorców i wspierające rozwój gospodarczy regionu.